Vienna Judo Open 2018

08.10.2018

International Judo Vienna Open 2018                                                                                                        U10 / 2009-2010                                                                                                                                        30 kg. Vorotnikov Makar -1 Platz                                                                                                                  27 kg. Samardzhidi Sergios -3 Platz                                                                                                            34 kg. Gelashvili Oleg -3 Platz                                                                                                                      U12 / 2007-2008                                                                                                                                        34 kg. Kazanovs Renars -3 Platz                                                                                                              34 kg. Lafazanis Artem -3 Platz                                                                                                                42 kg. Volodin Stanislav -3 Platz                                                                                                              U14 / 2005-2006                                                                                                                                          60 kg. Plojovic Emir -2 Platz                                                                                                                      U21 / 1997-1998                                                                                                                                        Asset Sultan - 3 Platz                                                                                                                                    AK                                                                                                                                                                66 kg. Konovalov Sergey - 1 Platz